Výstavy

JITKA ANLAUFOVÁ
 

 

 

 
Polní kvítí, Restaurace České televize V Rohlíku, Praha, listopad 2019
 
 
Divný květy, Galerie U Prstenu, Praha, březen 2019
 
 
Divný květy, Divadlo Viola, Praha, červen 2018
 
 
Po hladině za obzor, Galerie U Prstenu, Praha, 2017
 
 
 
Mýtus přírody - Setkání s umělkyní, Palladium, Praha, listopad 2016/únor 2017
 
 
 
Orange Dream, Restaurace a klub SaSaZu, Praha, 2015
 
 
Odjinud, Galerie U Prstenu, Praha, 2014
 
 
 
Místa, Galerie Františka Drtikola, P?íbram, 2013
 
 
Prostá krása, Galerie Malá Šárka, Praha, 2013
 
 
Místa, Galerie U Prstenu, Praha, b?ezen - duben 2013
 
 
Bílé kvity, Galerie Templ, Mladá Boleslav, prosinec 2011/leden 2012
 
 
Eernobílé zlaté misto, Topieuv salon, Praha, prosinec 2009/leden 2010
 
 
Hluboká tajemnost Tao, Toeboo, záoí 2009
 
 
Národní galerie, Veletržní palác, Praha, 2009
 
 
 
Hluboká tajemnost Tao, Lidická galerie, Lidice, listopad 2008/leden 2009
 
 
Podzimní... Horácké divadlo Jihlava, Galerie v suterénu, listopad/prosinec 2007
 
 
Druhé sympozium Krajina Ústeckého kraje, Smolnice a Galerie XXL, Louny, záoí 2007
 
 
Svárov, eerven 2007
 
 
Rezidenení pobyt ve Vile Paula, Galerie Klatovy, Klenová, listopad 2006
 
 
Spoíznini..., umilci podpooení Nadací Jana a Milan Jelínek, Národní galerie v Praze - Sbírka moderního a soueasného uminí, Veletržní palác, 18.8.-19.11.2006.
 
 
Filmové lázni, Oíeany, 8.6.-28.6.2006
 
 
Divadlo Viola, Praha, 3.5.-16.6.2006
 
 
Galerie Divadla Oskara Nedbala, Tábor, 2.3.-31.3.2006
 
 
Mezinárodní umilecké sympozium Místa pamiti, augustiniánský klášter, Šternberk, 16.7.-28.7.2005
 
 
Meziprostor, Galerie Atrium, Praha, 16.3.-15.4.2005
 
 
...na papíoe, Galerie Jána Šmoka, SUSG Jihlava, 5.1.-4.2.2005